Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az örökhagyó testvére az öröklési szerződéssel megszerzett örökség után visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésére köteles. [Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 3. § (1) bekezdése, ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A bíróság a közigazgatási hatóság által elvégzett szankcionálás körében a bírság összegének felülmérlegelését csak akkor végezheti el, ha a hatóság jogszabálysértően mérlegelt. A Kp. 85. ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A nemzetközi elemet tartalmazó jogügylet vizsgálata során az adóhatóság jogosult és egyben köteles alkalmazni az Art. alapelvi rendelkezéseit, ugyanis nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely az ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az adózás rendjéről szóló törvényben rögzített valódisági klauzula alkalmazása nem ellentétes a szerződési szabadság polgári jogi alapelvével, és felhatalmazza az adóhatóságot a szokásos piaci érték ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

I. Nem zárja ki a vámjogszabályok betartásának elmulasztásához kapcsolódó szankciók alkalmazását az, ha az uniós árutovábbítási eljárás során a vám elé állítási kötelezettség késedelmes teljesítése ...

Posts navigation