Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az adóhatóság a hatósági átutalási megbízás foganatosításakor nem vizsgálhatja a pénzintézetnél vezetett számlán kimutatott pénz eredetét, az egyéb érdekelt által az adós számlájára tévesen átutalt ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A megkeresés alapján történő adóhatósági végrehajtásra vonatkozó szabályok nem tartalmaznak külön előírásokat a vagyonelkobzás és az elkobzás alá eső érték végrehajtására, ezért a végrehajtáshoz való ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2010/24 EU irányelv és az azon alapuló Aktv. formakényszert nem tartalmaz, ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

1. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26‑i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A változásbejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárásban megállapított akadály kimentése során a cégbírósági törvényességi eljárás megszüntetése nem képez önálló kimentési okot, arra csak az hivatkozhat, akia törölt ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Amennyiben az adásvétel során nem valósult meg a gépjármű tulajdonjogának átruházása, akkor a gépjármű későbbiekben történő visszavásárlásáról kiállított számla tartalmilag hiteltelen, és arra adólevonási jog ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az Air. 128. § (10) bekezdése szerint felügyeleti intézkedés keretében nem hozható olyan döntés, amely az adókötelezettséget az adózó terhére változtatja meg, ilyen esetben a ...

Posts navigation