Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A pontosító tartalmú törvénymódosítás, amely részletszabályokat érint, nem zárja ki a törvénymódosítás időpontját megelőző időszakban a törvény általános szabályainak alkalmazását. [Az általános közigazgatási eljárás szabályairól ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az adófizetési biztosíték letételére való kötelezés előtt az adóhatóság nem szólítja fel az adózót az adófizetési biztosíték előírásának alapjául szolgáló ok elhárítására. [Az adózás rendjéről ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Nem jogszerűtlen a párhuzamosan folyó és még be nem fejezett büntetőeljárás keretében jogszerűen beszerzett bizonyítékok felhasználása a közigazgatási eljárás keretében, amennyiben a tisztességes eljárás garanciái ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Az új jövedéki adóról szóló törvény hatálybalépése következtében már nem alkalmazható a korábbi jövedéki törvényi szabályozás alapján kialakított, a jövedéki bírság egyetemleges kiszabására irányuló jogalkalmazási ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A meg nem fizetett bírósági eljárási illeték esedékessége nem az azt megállapító ítélet jogerőre emelkedéséhez, hanem a bíróság értesítése alapján kibocsátott adóhatósági felhívás közléséhez kötődik. ...

Posts navigation