A helyi iparűzési adóval kapcsolatos eljárási szabályok 2010. január 1. napját követő változásai

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseiben 2009 évben, illetve 2010. január elsejétől jelentős számú és horderejű módosítás következett be. A főbb módosításokat a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, az uniós kötelezettségek teljesítése, illetve a más törvények miatt szükségessé váló szabályozási feladatok elvégzése (pl. a Ket. novella hatályba lépése) indokolták. Az adózók adminisztrációs terheinek csökkentését célzó
intézkedések közül kiemelt jelentőséggel bír a helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatásköröknek az állami adóhatósághoz történô telepítése a 2010-től kezdődő adóévek vonatkozásában…

A teljes cikk itt érhető el

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.