törlés

🔒A kényszertörlési eljárások változásai – újdonságok és lehetőségek

A 2012-ben jogrendünkbe invitált és a gazdasági élet nem kívánatos résztvevőit gyorsan kivezetni szándékozó jogintézmény 2021. július 1-jét követően már nem feltétlenül jelent végleges törlést a gazdasági társaságok számára, ugyanis az új változások számos kedvező, megszűnés előli menekülési lehetőséget hoztak arra az esetre, ha a további működés feltételei fennállnak.

Összefoglalómmal megkísérlem számba venni, hogy mit hoztak a legújabb változások a leginkább érintett hatóság, az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) számára, és milyen lehetőségeket nyitottak a kényszertörléssel érintett társaságok, továbbá egy legalább ilyen fontos csoport – és az adóhatóság beletartozik ebbe a körbe is –, a kényszertörlés alatt álló társaságokkal szemben követeléssel rendelkező hitelezők számára, arra bátorítva őket, hogy éljenek a felelősségre vonás lehetőségeivel, ezzel is jogkövetésre ösztönözve a kényszertörlési eljárás hatálya alá kerülő társaságokat.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.