1. Fogalommeghatározások

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Adatbázis jelenti azt a Szolgáltató által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Adatgazda jelenti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

Adatvédelmi tv. jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt

Cookie, másnéven süti jelenti egy olyan kis adatcsomagot, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez számos webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat.

Előfizetés jelenti a Felhasználóknak az Adóvilág c. elektronikus folyóirat valamennyi cikkének olvasási lehetőségének egy adott időszakra vonatkozó megvásárlását.

Előfizető jelenti azt a Felhasználót egy adott időszakban, aki az adott időszakra rendelkezik a folyóirat előfizetésével.

Fejlesztő jelenti az Adóvilág elektronikus folyóirat közzétételéhez szükséges, a Szolgáltató részére honlap fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló jogi személyt. Az Adóvilág elektronikus folyóirat fejlesztője:

Oláh István ev.
2145 Kerepes, Lázár Vilmos u. 4.

Felhasználó jelenti azon személyt, aki a Honlapon megfelelően regisztrálja magát.

Honlap jelenti a Szolgáltató által üzemeltett adovilag.hu vagy www.adovilag.hu domainnév alatt elérhető honlapot.

Kiadó jelenti az Adóvilág elektronikus folyóirat tulajdonosával szerződéses jogviszonyban álló, folyóiratok, időszaki lapok vagy egyéb kiadványok kiadására jogosult jogi személyt. Az Adóvilág kiadója:

Kompkonzult Kft.
1144 Budapest, Szentmihályi út 25-27.

Kiadvány jelenti az Adóvilág elektronikus folyóiratot, melyet a Nemzeti Média,- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett amellyel kapcsolatban a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználók részére.

Szolgáltató jelenti az Adóvilág elektronikus folyóirat közzétételével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó, a folyóirat tulajdonosával szerződéses kapcsolatban álló jogi személyt. Az Adóvilág elektronikus folyóirat szolgáltatója egyben adatkezelője:

Kompkonzult Kft.
1144 Budapest, Szentmihályi út 25-27.
Minőségbiztosítás: ISO 9001:2015
Telefonszám: +36 30 914 6819

Ügyfélszolgálat jelenti a Szolgáltató honlapján közzétett elektronikus és telefonon történő elérhetőségét normál munkarend szerinti munkaidőben.

Üzemeltető jelenti az Adóvilág elektronikus folyóirat közzétételéhez szükséges, a Szolgáltató részére informatikai szolgáltatásokat nyújtó, a közzétételhez szükséges erőforrásokat biztosító a Szolgáltatóval kapcsolatban álló jogi személyt. Az Adóvilág elektronikus folyóirat üzemeltetője:

Flexbit Kft.
2113 Erdőkertes, Géza u. 50. A. ép.

2. Az adatkezelés irányelvei

Szolgáltató, mint adatkezelő, a jelen Adatkezelési Tájékoztató útján az alábbi, adatvédelmi szempontból releváns tényekről tájékoztatja a Felhasználókat:

1.1     A Felhasználók által megadott, valamint egyes, a Felhasználókra vonatkozó adatok tekintetében a Szolgáltató, a Fejlesztő, valamint az Üzemeltető adatkezelőnek minősül.

1.2     A Felhasználó személyes adatait önkéntesen szolgáltatja a Szolgáltató részére.

1.3     A kezelendő adatok köre a Felhasználók által megadott személyes adatok köre, továbbá az Előfizetők által megvásárolt Előfizetések neve, száma és időszaka és azok az adatok, amelyek kezelését a számviteli vagy adójogszabályok előírják.

1.4     Az adatkezelés időtartama megegyezik a Felhasználó regisztrációjának időtartamával, kivéve, amennyiben a Felhasználó szolgáltatást vesz igénybe vagy terméket vásárol a Szolgáltatótól, mert ebben az esetben 8 (nyolc) év azon személyes adatok tekintetében, amelyek megőrzését a számviteli vagy adójogszabályok előírják, vagy az előbbieknek való megfelelés érdekében azok megőrzése indokolt.

1.5     Az adatkezelés célja különösen az Előfizetők Szolgáltató általi megfelelő beazonosítása, továbbá az Adatvédelmi tv. 4. §-val összhangban annak biztosítása, hogy a Felhasználó a Honlapon megrendelést adhasson le.

1.6     Az Adatbázis Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató ugyanakkor köteles az Adatbázis tartalmát szigorúan bizalmasan kezelni, és megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy ahhoz harmadik személyek semmilyen módon ne férhessenek hozzá, kivéve azt az esetet, ha esetlegesen az Adatbázisban szereplő adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy hatóság rendelkezése folytán köteles. Szolgáltató ezen felül megtesz minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az Adatbázisban szereplő adatok ne csorbuljanak, ne vesszenek el, ne módosuljanak, és illetéktelen személyek részére ne kerüljenek továbbításra.

1.7.    Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató által értékesített elektronikus folyóiratra vonatkozó előfizetési statisztikai adatok a Szolgáltató által harmadik személy részére adott megbízás alapján folyamatosan auditálásra kerülhetnek, amely során az auditálást végző személy részére a Felhasználó adatai nem kerülnek átadásra.

1.8     Adatfeldolgozó mindaz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A Szolgáltató adatfeldolgozóként az Adóvilág elektronikus kiadvány fejlesztőjét és üzemeltetőjét veszi igénybe. További adatkezelési műveleteket igénybe vevő jogi szervezetek:

 a)     A Szolgáltató számlázási rendszerének működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja, ezáltal a személyes adatokkal végzett számlázási műveletek során azokhoz hozzáférhet az alábbi adatfeldolgozó:

NOVITAX Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1105 Budapest, Gitár u 4., Cégjegyzékszám:01 09 169379, Adószám:10432390-2-42b)        

b)       Az Üzemeltető számára tárhely szolgáltatást nyújt és felhő alapú szerverelhelyezést biztosít, s a szolgáltatás révén személyes adatokhoz hozzáférhet az alábbi adatfeldolgozó:

Netvalor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 1. 10. em. 59. Cégjegyzékszám:01 09 895108, Adószám:14239766-2-41

c)       A Szolgáltató számára szerverüzemeltetési és rendszergazdai feladatokat végez és a szolgáltatás nyújtása során a személyes adatokhoz hozzáférhet az alábbi adatfeldolgozó:

Flexbit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2113 Erdőkertes, Géza utca 50. A. ép., Cégjegyzékszám:13 09 132675, Adószám:14961764-2-13

d)      A Szolgáltató számára webportál fejlesztési feladatokat végez és a szolgáltatás nyújtása során a személyes adatokhoz hozzáférhet az alábbi adatfeldolgozó:

Oláh István ev.
2145 Kerepes, Lázár Vilmos u. 4.

1.9.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a Szolgáltató a személyes adatait a saját üzleti céljaira felhasználja, így különösen a Szolgáltató az általa összeállított, a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos hírleveleit a regisztráció során megadott e-mail címére továbbítsa.

1.10.  Szolgáltató adatkezelését az Adatvédelmi tv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba vetetni.

1.11.  A Honlapon olyan eszközök (sütik vagy „cookie”-k) működnek, amelyek a Szolgáltató honlap-tervezése, a hirdetések hatékonyságának elemzése, valamint az on-line ügyletekben résztvevő felhasználók azonosítása céljából a Honlapra látogatók, illetve a Felhasználók hozzájárulása esetén e személyek eszközein adatot tárolhatnak, az eszközökön tárolt adatokhoz hozzáférhetnek vagy e személyek tevékenységeit nyomon követhetik.

A Honlapon az alábbi „cookie”-k működnek:

  • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie (ez a cookie a regisztrált felhasználó azonosítására szolgál a belépés során, a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).
  • Biztonsági cookie-k (a biztonsági cookie-k elengedhetetlenek a Szolgáltatónak a jogszabályok által előírt biztonsági követelmények teljesítéséhez a Honlapon elérhető szolgáltatások kapcsán. Az ilyen cookie a Szolgáltató hatékonyabban képes felismerni a visszatérő felhasználókat, mely nélkül további biztonsági lépések megtétele lenne szükséges.

1.12 A cookiek, másnéven sütik kezelésének irányelvei:

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

  • Különleges szolgáltatások, például elektronikus fizetés működésének támogatása
  • Szolgáltatások engedélyezésével, amelyek a böngészésre használt eszközt felismerik, így nem szükséges többször is megadni ugyanazokat az információkat.
  • A megadott felhasználó nevet és jelszót nem kell megismételni a további böngészés során

A Cookie-at nem használjuk arra, hogy önt személy szerint beazonosítsuk. Ezek a Cookie-k csak a fent leírt célokat szolgálják.

A Cookie-at törölheti, vagy a legtöbb mai böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Ebben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A Honlap használói elfogadják a „cookie”-k működését, amennyiben a Honlapon első böngészés alkalmával a honlap alján felbukkanó üzenetben elhelyezett „Elfogadom” feliratra kattintanak.

A „cookie”-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a Honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.

2.         Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

2.1     Az Adatvédelmi tv. 14.-19. §-aival összhangban a Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

2.2     Az Adatvédelmi tv. 21. §-ában foglalt feltételek és jogorvoslati lehetőségek mellett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

2.3     Az Adatvédelmi tv. 22 §-ában foglalt feltételek mellett Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

2.4     Az Adatvédelmi tv. 23. §-ában foglalt feltételek mellett Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.

2.5     A fentieken túl a Felhasználó bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.).