A 2017. évi adóváltozások fő irányai

Az Országgyűlés által 2016. november 22-én elfogadott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó tör­vények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (őszi adócsomag) keretében hatályba lépő ...

A számviteli törvény évközi módosításai

A számviteli törvényt 2016. év közben eddig már háromszor módosították. Cikkünkben a módosítá­so­kat foglaljuk össze. 1. A módosítások jogszabályi háttere A számvitelről szóló 2000.évi C. ...

Távolsági értékesítés

Az általános forgalmi adó rendszerében a termék­értéke­sí­tések egyik speciális formája az ún. távolsági értékesítés. Ez az értékesítési forma, jellegéből adódóan elsősorban az in­ternetes kereskedelemben jellemző, ...

Milyen szavakkal adózunk német nyelvterületen?

Adójogi alapszókincs külföldi jövedelmet szerzőknek Az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve a mun­kavállalás szabadsága, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy – bizonyos feltételek teljesítése esetén – ...

EKAER helyszíni ellenőrzések tapasztalatai

2015. január 1-vel új korszak kezdődött a magyar adórendszerben azzal, hogy nem új adók kivetését, hanem a meg­lévők hatékonyabb beszedését és az el­lenőrzési tevé­keny­ség eredményességének ...

Posts navigation