Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Ideiglenes biztosítási intézkedés elrendelésekor a követelés későbbi kielégítésének veszélyeztetettsége körében nem teljes bizonyosságot, illetve bizonyítottságot, hanem a bizonyosság alacsonyabb fokát, „megalapozott feltételezést” követel meg a jogszabály.

[Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air) 83. §]

A felperesnél folytatott ellenőrzést megelőzően az adóhatóság a 2019. áprilistól decemberig tartó időszak tekintetében külföldi beszerzésre és belföldi értékesítésre irányuló, országhatáron átnyúló, kiterjedt számlázási láncolatot tárt fel, amelyben a Kft1. vette át egy korábbi cég, a Kft2. adóminimalizáló szerepét, majd a Kft1. helyébe a felperesi társaság lépett. A felperes, valamint a Kft1. és a Kft2. részére ez alatt a pár hónap alatt többszáz millió forint összértékű zöldség-gyümölcs szállítmány érkezett, melyet valószínűsíthetően belföldön számláztak tovább, és noha ezen cégek adózási pontja adófizetési kötelezettséget feltételezne, a bevallásaikat adóminimalizáló tartalommal vagy egyáltalán nem teljesítették.

Csak regisztrált előfizetőink olvashatják a cikk további részét! . Még nem regisztrált előfizetőnk? Csatlakozzon hozzánk!

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.