Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Gépjármű első forgalomba helyezésekor fizetendő regisztrációs adó egyedi megállapítására akkor van lehetőség, ha az indítványozó által értékcsökkentőként megjelölt körülmények (a jármű műszaki, esztétikai, használati jellemzői) ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

I. Üzletrész öröklése esetén az öröklési illeték alapjaként az adóhatóság által megállapított forgalmi értékkel szemben ellenbizonyításnak van helye.II. A bíróság kioktatása ellenére fenntartott téves eljárásjogi ...
Jogi esetek

🔒Jogi esetek – bírósági gyakorlat

Ideiglenes biztosítási intézkedés elrendelésekor a követelés későbbi kielégítésének veszélyeztetettsége körében nem teljes bizonyosságot, illetve bizonyítottságot, hanem a bizonyosság alacsonyabb fokát, „megalapozott feltételezést” követel meg a ...

Posts navigation